Co nowego w Klasyku...


Galeria


Księga Gosci


Download


Grono pedagogiczne


Nasza TwórczośćInneCzy zadowolony/a jesteś z poziomu nauczania w Nowodworku?

Oczywiście! Najlepsza kadra pedagogiczna na świecie!
Doskonali wykładowcy, choć...
Ani mnie to grzeje, ani chłodzi.
Jakiego nauczania?
Jak mają mnie czegoś nauczyć jeśli NIE MA MNIE W SZKOLE?
Kontakt z Adminem:
GG: 9393720


Cesarze Rzymu

Świat po upadku cesarstwa rzymskiego

Narodziny panstwa polskiego

Kultura średniowiecza

Kultura polskiego średniowiecza

Spór o Dominium Mundi

Monarchia Piastowska do 1138

Rozbicie dzielnicowe

Odrodzone Krolestwo Polskie

Kazimierz Wielki

Statuty Kazimierza Wielkiego

Jan Długosz - Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego księgi V-VI

Jan Długosz - Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego księgi VII-VII

Jan Długosz - Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego księgi IX-XII

Kronika konfliktu Władysława Króla Polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410

Odnowienie przez Władysława Jagiełłę studium powszechnego w Krakowie, 26 lipca 1400 r.

Akt inkorporacji ziem pruskich z 6 marca 1454 r.

Kronika Janka z Czarnkowa

Dzieje Krucjat

Zbrojne konflikty późnośredniowiecznej Europy

Kryzys Kosciola XIV w.

Przywileje szlacheckie

Od Olbrachta do Z. Augusta

Pierwsi krolowie elekcyjni

Polska ostatnich Jagiellonów- wersja poprawiona

Dynastia Jagiellonów

Reformacja i kontrreformacja

Srebrny wiek Rzeczypospolitej

Wielka historia Polski Tom 1

Wielka historia Polski Tom 2

Wielka historia Polski Tom 3

Wielka historia Polski Tom 4

Wielka historia Polski Tom 5

X-XV wiek: Daty

Francja nowożytna

Ku angielskiej monarchii konstytucyjnej

XVII wiek grupa III

Prezentacja prof. Nowaka dot. architektury starożytnej Grecji

Prezentacja prof. Nowaka dot. starożytnych Aten


Tabelka ze wszystkimi deklinacjami

III deklinacja łacińska

Tekst no.1 do olimpiady od doktora Miozgi

Tekst no.2 do olimpiady od doktora Miozgi

Nepos - De viris illustribus

Tekst no.3 do olimpiady od doktora Miozgi

Ut Finale, Ut Obiectivum.doc


Słówka z angielskiego z całego roku

Ogromna paczka z opracowaniami na polski

Zbiór tekstów z przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia

Zagrożenia czasu pokoju na PO

Rośliny transgeniczne

Co to jest GMO?

Konkurs-folder

Młodość uniwersytetów

Pierwsze przykazanie

Wychowanie rycerskie

Katolicyzm średniowieczny

Przewodnik po archiwum

Obrazki z życia zakow krakowskich

Uniwersytety w Polsce


I Wojna Światowa a Uniwersytet

Początki najstarszych wszechnic

Pieczęcie uczelni

Dzieje Uniwersytetu-1965

Dzieje UJ- wersja skrócona

Alma Mater Jagiellonica

Uniwersytet Jagielloński w okresie II Wojny Światowej

Nauk przemożnych perła

Uniwersytet Jagielloński w latach 1918-1939

Dzieje Uniwersytetu-całość

Wojny Napoleona

Grecja - kółko

Wschód - kółko

Rzym - kółko

Inflacja - PP

Bezrobocie - PP
Odwiedziło nas już... osób.